“Cada client és una oportunitat d’aprendre coses noves.”

Perquè un no ha de deixar mai de formar-se, el repte que suposa assessorar una nova empresa sempre és tradueix en nous aprenentatges que em fan crèixer com a professional. I també com a persona, doncs no hi ha res més satisfactori que ajudar als altres.

Certament, m’agradaria disposar d’una cartera de clients molt més amplia i al màxim de variada, però de moment el meu recorregut es limita a aquestes poques empreses.

Anuncis